ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.บรรพจน์  สุวรรณชาติ
สาขา : สูติ-นรีแพทย์

พญ.กาญจนา  ลีลาลาวัลย์
สาขา : รังสีแพทย์

พญ.พรสวรรค์  แสงชาติ
สาขา : ออร์โธปิดิกส์

พญ.สุชานุช  วลัญชพฤกษ์
สาขา : กุมารแพทย์

พญ.กุสุมา พิมสอน
สาขา : อายุรแพทย์
Powered by MakeWebEasy.com