วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

คุณภาพ คู่คุณธรรม สู่ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ให้การบริบาลสุขภาพแบบองค์กรรวมที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ

ภายใต้การบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล"

พันธกิจ (Mission)

1. ให้การรักษาพยาบาลและบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ

2. พัฒนาทีมสหวิชาชีพที่มีคุณภาพและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์

3. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

นโยบายคุณภาพ

"ให้บริการทางด้านการแพทย์อย่างมีคุณภาพ"

"พัฒนาระบบบริการ การบริการจัดการอย่างต่อเนื่อง

ทั่วทั้งองค์กร"

นโยบายความปลอดภัย

"รับผิดชอบต่อสังคมผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร

รักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง"

เป้าประสงค์

(Ultimate Goal)

"Kalasin-Thonburi Hospital First"

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

"ยุทธศาสตร์ ปี 2565 - 2567"

ยุทธศาสตร์ ปี 2565 - 2567

Quality and Safety Initiative พัฒนาคุณภาพบริการ

Service Delivery Initiative พัฒนาและขยายบริการ

Service Behavior Initiative พัฒนาพฤติกรรมบริการ

Management Initiative พัฒนาการบริหารจัดการ

ค่านิยม (Core Valves)

"CSRHT"

C : Caring ความเอื้ออาทรต่อคนไข้ และเพื่อนร่วมงาน

S : Satisfaction ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

R : Responsibility ความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง

H : Harmony ความสามัคคีภายในองค์กร

T : Team การทำงานเป็นทีม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy