Success Stories

test

หรือ โรคลมแดด เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงมาก จนทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ โดยอาการของกลุ่มฮีทสโตรกส่วนใหญ่มักจะเกิดในผู้ป่วยที่อยู่กลางแดดนาน ๆ และมีอุณหภูมิกายมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ร่วมกับภาวะที่มีความรู้สึกตัวที่ผิดปกติไป เช่น อาจจะหมดสติหรือมีภาวะชักได้ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นลมปกติ โดยที่ประวัติที่แตกต่างกันเลยคือผู้ป่วยที่เป็นลมปกติไม่ได้อยู่กลางแดด

วันดาวน์ซินโดรมโลก ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ในวันนี้ องค์การดาวน์ซินโดรมทั่วโลกจะจัดและเข้าร่วมงานที่ต้องการให้สาธารณชนเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม ดาวน์ซินโดรม คือ ภาวะที่เด็กมี"โครโมโซมเกิน" ปกติมนุษย์จะมีโครโมโซม 46 XY ถ้าเป็นผู้ชายและ 46 XX ถ้าเป็นผู้หญิง แต่ถ้าคนไหนมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกิน จะส่งผลต่อสติปัญญาและพัฒนาการของทารก

แนะนำโภชนาการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต แนะนำอาหารเมนูสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่กินได้ ช่วยคุมอาหารได้ดี มีประโยชน์ต่อการรักษาโรค ชะลอความเสื่อมของไต

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมักจะมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ผ่านทางระบบเลือด หรือระบบทางเดินน้ำเหลือง โรคมะเงมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดของโรค และชนิดของเซลล์มะเร็ง

ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพ ประจำปี เพราะร่างกายถูกใช้งานมาเป็นเวลานานพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี อวัยวะต่างๆ จึงมีความเสื่อมและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมากมาย การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการค้นหาความเสี่ยงและความเสื่อมของร่างกายในเบื้องต้น ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติก็จะสามารถป้องกัน ตรวจเพิ่มเติม และรักษาได้ทันที เพราะหากพบเร็ว รักษาไว โอกาสหายก็ย่อมมากกว่า

โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ปี 2567

“โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี มอบน้ำดื่ม ในพิธีรำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา​ งานกาชาด กาฬสินธุ์ ประจำปี​ 2567"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๗ "อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ" ภายใต้แนวคิด"ปีใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ร่วมลดอุบัติภัยจากการทำงาน" โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๗ "อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ" ภายใต้แนวคิด"ปีใหม่ ห่วงใย ใสใจ ร่วมลดอุบัติภัยจากการทำงาน" ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายจ้าง ลูกจ้างสถานประกอบกิจการในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธี

เมื่อวันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี พร้อมด้วย นางสาวลัดดา จิระชีวะนันท์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี และคณะ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี มอบจักรยาน จำนวน 5 คัน เพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลสลากกาชาด ในงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ มาร่วมงานเพื่อร่วมสนับสนุนของรางวัล ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ต่อไป

วันที่ 18 มกราคม 2567 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ร่วมสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้า ในวันคนพิการสากล และได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการปี 2566

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2024 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้บุคลากร รวมไปถึงบุคลากรจะมีความสามัคคีในหมู่คณะจากการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมการแสดงที่มากมายของหน่วยงานภายใน การจับฉลากลุ้นรางวัล เป็นต้น

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้เข้าร่วมประชุม การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำปาวตอนบน ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางบัณจง ธนะแพสย์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ "ระดับเงิน" จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ราชาวดี รีสอทร์ท จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี โดย นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องปั่นไฟที่มีเสียงดัง ซึ่งส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับข้อทักท้วงเกี่ยวกับเสียงรบกวนดังกล่าว และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ ทางโรงพยาบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนี้ได้

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี วันที่ 9 มิถุนายน 2563 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 10 เข้ารับการตรวจบ่อบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ออกหน่วยตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้ แม้พยายามป้องกันเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีวันที่จะต้องล้มป่วย ในยามนั้นนอกจากการเยียวยารักษากายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการดูแลรักษาใจ เพราะความป่วยใจมักเกิดขึ้นควบคู่กับความป่วยกาย บ่อยครั้งความป่วยใจยังซ้ำเติมให้ความป่วยกายเพียบหนักขึ้น หรือขัดขวางไม่ให้การเยียวยาทางกายประสบผลดี แต่หากดูแลรักษาใจให้ดีแล้ว ความทุกข์ทรมานก็จะลดลง อีกทั้งยังอาจช่วยให้ความเจ็บป่วยทุเลาลงด้วย ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจนั้น เป็นไปได้ หากรู้จักวางใจให้เป็น ยิ่งกว่านั้นใจที่มีสติและปัญญา ยังสามารถหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยได้ด้วย เช่น ทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขาร กระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาท เร่งสร้างกุศล และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในขณะที่ยังมีเวลา ความเจ็บป่วยจึงสามารถเป็นปัจจัยผลักดันให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้จิตใจเจริญงอกงามและเป็นสุข ในยามเจ็บป่วยเราจึงไม่เพียงต้องการยารักษาโรคเท่านั้น หากยังจำเป็นต้องมีธรรมโอสถเพื่อรักษาใจด้วย ข้อเขียนและคำบรรยายในหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคำเชิญชวนให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของธรรมโอสถและทดลองใช้กับตนเอง ยาทุกชนิด แม้ว่าเราจะรู้สรรพคุณและส่วนประกอบ แต่หากไม่นำมาใช้กับตัวเอง ก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่ ธรรมโอสถก็เช่นกัน เพียงแค่รู้ยังไม่พอ ต้องนำมาปฏิบัติด้วยจึงจะเกิดประโยชน์ หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการริเริ่มของคุณบัณจง ธนะแพสย์ และคณะ มีความประสงค์ที่จะพิมพ์หนังสือเผยแพร่เป็นธรรมทาน ดังที่ได้ทำมาทุกปี โดยมีคุณงามศรี สุขุมพัฒน์ เป็น ผู้ประสานงาน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ภาพปกและภาพประกอบจากคุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ทำให้หนังสือน่าอ่านมากขึ้น อาตมภาพขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและการมีส่วนร่วมในบุญของทุกท่านทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ขอกุศลจริยาดังกล่าวจงเป็นปัจจัยอำนวยให้ทุกท่านอุดมด้วยจตุรพิธพร ประสบความสุขเกษมศานต์ และเจริญงอกงามในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป พระไพศาล วิสาโล

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ร่วมขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย 2P Safety

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้