ข้อมูลโรงพยาบาล

นโยบายคุณภาพ
"ให้บริการทางด้านการแพทย์อย่างมีคุณภาพ"
"พัฒนาระบบบริการ การบริการจัดการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร"

นโยบายความปลอดภัย
"รับผิดชอบต่อสังคมผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร
รักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง"

เป้าประสงค์ (Ultimate Goal)
"Kalasin-Thonburi Hospital First"

ปรัชญา
คุณภาพ คู่คุณธรรม สู่ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)
"ให้การบริบาลสุขภาพแบบองค์กรรวมที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ
ภายใต้การบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล"

พันธกิจ (Mission)
         1. ให้การรักษาพยาบาลและบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ
                 2. พัฒนาทีมสหวิชาชีพที่มีคุณภาพและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์
3. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ ปี 2565 - 2567
Quality and Safety Initiative          พัฒนาคุณภาพบริการ
  Service Delivery Initiative              พัฒนาและขยายบริการ
       Service Behavior Initiative          พัฒนาพฤติกรรมบริการ
       Management Initiative                  พัฒนาการบริหารจัดการ 
ค่านิยม (Core Valves)
"CSRHT"
C : Caring     ความเอื้ออาทรต่อคนไข้ และเพื่อนร่วมงาน
S : Satisfaction  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
R : Responsibility  ความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง
H : Harmony  ความสามัคคีภายในองค์กร
T : Team  การทำงานเป็นทีม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้